CONDICIONS DE RESERVA

1. Us demanem màxima puntualitat el dia del vol en globus, ja que disposem dels primers moments del dia per realitzar l’activitat.
Tota aquella persona que el dia del vol, no es presenti en el punt de trobada a l’hora establerta, perdrà el dret a volar i no tindrà la possibilitat de fer un canvi de data.

 

2. Queda sota responsabilitat del pilot, decidir en tot moment la direcció del vol i també, si per motius meteorològics fos necessari aterrar abans d’hora.

 

3. Els trucarem al telèfon mòbil de contacte que ens hagin facilitat, 24 hores abans de l’activitat, per confirmar que tenim bon temps per realitzar el vol en globus.
Durant aquesta trucada també els confirmarem el punt de trobada i l’hora exacta.

 

4. Si decideix comprar un xec regal a un amic, aquestes condicions s’aplicaran a aquesta persona/es. Els xecs regal no són reemborsables. Les dones embarassades per motius clars de seguretat no poden pujar al globus, en cas d’embaràs el venciment del xec regal s’aplaça 9 mesos previ avís a Airona. No acceptarem cap xec regal si te la data caducada i per tant es perdrà el dret a volar en globus.

 

5. Si per motius meteorològics no es pogués realitzar l’activitat en la data escollida, AIRONA de mutu acord amb vosaltres, buscarà un altre dia, per a realitzar el vol en globus. No es procedirà al reemborsament dels billets per aquest motiu.

 

6. Quan els hàgim confirmat la reserva, la data del viatge en globus es podrà canviar de mutu acord amb AIRONA, sempre que sigui 7 dies abans del vol.
L’anul · lació de la reserva falten 7 dies o menys, implica la pèrdua del tiquet de vol.

 

7. El pagament del vol en globus , es realitzarà mitjançant transferència bancària, el dia que confirmem la data.
Si decideix fer una paga i senyal, la resta s’abonarà el mateix dia del viatge en globus en efectiu.
L’anul · lació de la reserva faltant 7 dies o menys, implica la pèrdua del tiquet de vol o de la paga i senyal.

 

8. No acceptem les despeses ocasionades per la cancel · lació d’un vol.

 

9. AIRONA es reserva el dret a anul · lar un vol en globus prèviament, si no s’arriba a un nombre mínim de quatre passatgers (per motius d’aeronavegabilitat), en aquest cas es buscarà una altra data.

 

10. La la compra d’un xec regal o reserva d’un vol en globus implica, per part del client, l’acceptació d’aquestes condicions anteriorment descrites.