AVÍS LEGAL

Dades de l’empresa

Òscar Gómez Nicolau
35103235Z
Carrer Salancs, 5
Albons-17136
Girona
+34 652 907 515
e-mail

Protectió de dades

En la navegació pel nostre web és possible que es recullin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis demanats.
En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:
– Newsletter . Dades necessàries per oferir un servei periòdic d’enviaments d’ofertes , promocions i notícies que puguin ser del seu interès.
– Contacte. Dades de contacte per poder contestar qualsevol petició que vostè ens faci.
– Reserves on-line. En aquest cas recollirem les dades necessàries per poder portar a terme la reserva del servei que vostè ens demani.
D’acord amb l’establert en el Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat d’Airona , amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol•licita.
La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat d’Airona que assumeix las mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en el Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.
Vostè ens autoritza a l’enviament d’ofertes i serveis que poguéssim considerar del seu interès , sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas de que vostè es manifesti en sentit contrari.
Així mateix, li informem que les dades facilitades a l’efectuar una reserva, s’enviaran a l’establiment seleccionat per vostè, per tal de poder enviar-li la confirmació del servei que ha demanat. Aquestes dades quedaran incorporades a un fitxer de la seva propietat pel seu tractament i per poder contactar amb vostè.
En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel•lar les dades de caràcter personal subministrats, mitjançant comunicació escrita dirigida a Airona aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció: info@aironaglobus.com, mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la nostra web.
Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordenador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

També fem servir “Google reCAPTCHA” (en endavant, “reCAPTCHA”) en el nostre lloc web. Es tracta d’un servei proporcionat per Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. ( “Google”). reCAPTCHA s’utilitza per comprovar si les dades introduïdes al nostre lloc web (per exemple, en un formulari de contacte) han estat introduïts per una persona o per un programa automatitzat. Amb aquesta finalitat, reCAPTCHA analitza el comportament del visitant del lloc web en funció de diverses característiques. Aquesta anàlisi s’inicia automàticament quan el visitant del lloc web accedeix a ell. Per a l’anàlisi, reCAPTCHA avalua informació diversa (per exemple, l’adreça IP, el temps que el visitant ha estat en el lloc web o els moviments del ratolí realitzats per l’usuari). Les dades recopilades durant l’anàlisi s’enviaran a Google. Les anàlisis de reCAPTCHA es realitzen completament en segon pla. No s’informa als visitants del lloc web que s’està duent a terme una anàlisi d’aquest tipus. El tractament de les dades es basa en l’article 6 1) f) de l’RGPD. L’operador del lloc web té un interès legítim en protegir el seu lloc contra el correu brossa i el rastreig automatitzat abusiu. Per a més informació sobre Google reCAPTCHA i la política de privacitat de Google, utilitzeu els següents vincles: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha /intro/android.html.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es fan en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola , a la que es sotmeten expressament les dues parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització, els Jutjats i Tribunals de Girona.

Contingut web

NORMES D’UTILITZACIÓ

Com usuari d’aquesta web, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.
Queda prohibit realitzar per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

PROPIETAT INTELECTUAL

Les pàgines del web i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos , i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius , estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Airona es titular o té llicència legítima. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció es la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
Airona no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.